PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Sprzedaż i wynajem magazynów - Oferta

magazynypolska.pl

Co możemy zrobić dla Inwestora?

Nasze doświadczenie i znajomość rynku nieruchomości komercyjnych oraz planowanych inwestycji, jak również baza informacji ekonomicznych regionu, w połączeniu z dokładną znajomością rynku pozwalają nam zoptymalizować siedzibę dla Inwestora. Śledzimy migrację przedsiębiorstw, co daje nam możliwość przewidywania i prognozowania powierzchni komercyjnych do przyszłego wykorzystania (WYNAJEM lub SPRZEDAŻ).

Analiza potrzeb Klienta - przeprowadzamy ją w oparciu o kilkadziesiąt parametrów, którymi opisujemy nieruchomości magazynowe i przemysłowe. Poświęcamy wiele uwagi każdemu Klientowi, co pozwala nam poprawnie odczytać jego intencje – często uświadamiając mu jego faktyczne potrzeby, np. oczekiwana lokalizacja i wielkość obiektu, zapotrzebowanie prądowe, wentylacja, ilość pracujących osób.

Stały kontakt z dysponentami pozwala nam uzyskać wiedzę o aktualnych zasobach rynku (w tym dostępności i stanu technicznego obiektów).

Aktywne wyszukiwanie i pozyskiwanie obiektów - wykwalifikowani pracownicy z Działu Ewidencji i Opisu w oparciu o te same standardy stosowane w całej Polsce oraz aktywną pracę w terenie stale uzupełniają nasze bazy danych, w ten sposób poszerzamy i aktualizujemy naszą wiedzę o rynku nieruchomości komercyjnych oraz o podmiotach gospodarczych identyfikowalnych po ich siedzibie.

Aktualna analiza rynku - nieruchomości magazynowych (bądź przemysłowych) oraz rekomendacja wybranych lokalizacji, które wg naszej wiedzy najlepiej spełniają warunki postawione przez Klienta. W sytuacji, gdy na rynku nie ma w chwili obecnej obiektu spełniającego wszystkie warunki, wskazujemy te, które można dostosować do wymagań Klienta, bądź przedstawiamy propozycje budowy nowych w oparciu o dostępne grunty.

Dzięki powyższym działaniom Klient odwiedza jedynie kilka obiektów, które odpowiadają jego potrzebom. Zwieńczeniem naszych działań jest wspomaganie negocjacji warunków umowy najmu bądź sprzedaży z podmiotem dysponującym danym obiektem.

Skuteczność naszych działań potwierdzona jest opinią kilkudziesięciu naszych Klientów, którzy w oparciu o przedstawione przez nas rekomendacje wynajęli bądź kupili obiekt optymalny dla ich potrzeb, oszczędzając przy tym swój czas i środki przeznaczone na poszukiwanie nieruchomości.

Współpraca z Klientem

Nasze relacje z Klientem opieramy na wzajemnym partnerstwie. W czasie opracowywania siedziby dla Klienta ustalamy jego potrzeby w oparciu o wewnętrzne autorskie narzędzia geomarketingowe i statystyczne. Współpraca opiera się na przekazywaniu wszelkich informacji dotyczących rynku i miejsc, które brał on pod uwagę.

Serwis ogłoszeniowy

Serwis magazynypolska.pl w skrócie to:

  • Dokładny opis i wizualizacja magazynu w oparciu o szczegółową listę parametrów technicznych, zdjęcia i film
  • Możliwość podjęcia decyzji o wynajmie przez poszukującego na etapie przeglądania oferty i prezentacji magazynu w Internecie
  • Łatwe i zaawansowane narzędzie filtrowania magazynów do wynajęcia na podstawie pożądanych parametrów (np. rodzaj posadzki, wysokość)
  • Oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli oraz poszukujących poprzez ograniczenie zbędnych personalnych prezentacji magazynu do minimum
  • Narzędzia ułatwiające wymianę informacji w zakresie aktualnych zleceń poszukiwań oraz dostępnych ofert wynajmu bądź sprzedaży magazynów

Magazynypolska.pl to serwis współpracujący ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi zajmującymi się obrotem nieruchomościami magazynowymi, przemysłowymi i logistycznymi.

W oparciu o zgromadzone dane dotyczące ilości, lokalizacji, wielkości, stanu technicznego magazynów oraz planowanych inwestycji magazynowych na terenie naszego działania, posiadamy niezbędną wiedzę aby być partnerem dla właścicieli i zarządców magazynów w zakresie sparametryzowania ich obiektów, opisu, komercjalizacji, sprzedaży z zarządzaniem tymi nieruchomościami włącznie.

Działamy na zlecenie organizacji gospodarczych, firm, producentów, funduszy inwestycyjnych w zakresie poszukiwania i lokalizacji inwestycji oraz przyszłych miejsc prowadzenia działalności.

Prowadzimy kampanię informacyjną o posiadanych zasobach magazynowych w prasie specjalistycznej, lokalnej, w jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za strategię rozwoju regionalnego, oraz w innych organizacjach gospodarczych.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi kierunki transport, logistyka, obrót i zarządzanie nieruchomościami.

Współpracujemy z firmami wyposażającymi magazyny w systemy regałowe, składowania, programy komputerowe i system transportu wewnątrz magazynowego oraz firmami ubezpieczeniowymi i ochrony mienia.

Dokonany opis jest jednocześnie inwentaryzacją i sparametryzowaniem budowli pod względem jej aktualnego stanu technicznego oraz zarządzania nimi poprzez możliwość nanoszenia w opisie nowych parametrów (np. zmiana instalacji, wymiana posadzki, instalacja grzewcza, itp.). Sporządzony przez nas opis spełnia najwyższe standardy i jest ten sam dla potrzeb wynajmu i sprzedaży prezentowanego magazynu.

Dzięki odpowiednim mechanizmom wyszukiwania (np. poprzez podanie 2 parametrów: rodzaj posadzki, wysokość) typowane są propozycje dla szukającego. Natomiast rzetelny opis wyszukanego magazynu najczęściej wystarcza do podjęcia decyzji o wynajmie.
Oszczędza to czas obydwu stronom – niepotrzebne prezentacje przez właścicieli, oglądanie niewłaściwych magazynów przez poszukujących.

Płatności: