PILNIE POSZUKUJEMY!

 • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

miniaturka
#150

usługi logistyczne dla branży Pharma jak i FMCG oraz innych

 • Miejscowość: Gdańsk
 • Powierzchnia biurowa : 1 m2
 • Nazwa firmy: DAMCO Poland Sp.z.o.o.
 • Powierzchnia działki : 1 m2
 • Województwo: pomorskie

DAMCO Poland Sp.z.o.o.

Mszczonów, ul. Logistyki 3

Nasze usługi:

 • Magazynowanie i dystrybucja
 • Transport krajowy
 • Transport międzynarodowy
 • Spedycja morska
 • Spedycja lotnicza
 • Agencja celna
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka farmacji i weterynarii

Obiekt w Mszczonowie jest własnością Damco Poland - to ponad 20 tys m2 magazynu oraz działka umożliwiająca rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego o kolejne 20 tys m2. Centrum Dystrybucyjne w Mszczonowie dysponujemy ponad 14 tys m2 powierzchni specjalnych z przeznaczeniem do składowania farmaceutyków i towarów będących pod nadzorem weterynaryjnym. Inwestycje w infrastrukturę takie jak : chłodnie i lodówki do składowania farmaceutyków, agregaty prądotwórcze podtrzymujące napięcie na wypadek awarii tych urządzeń, system wentylacji oraz klimatyzacji, system monitoringu temperatury oraz wilgotności rejestrujący warunki składowania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu są w stanie zabezpieczyć wymagane warunki składowania.

Lokalizacja magazynu w pobliżu trasy szybkiego ruchu pozwala na obniżenie kosztów dystrybucji oraz znacznie skraca czas dostawy do zamówień do odbiorców.

Damco to jedna z nielicznych firm działająca na polskim rynku, która dysponuje odpowiednią infrastrukturą, pozwoleniami, koncesjami oraz wiedzą niezbędną do obsługi procesów dla wyrobów będących pod nadzorem farmaceutycznym i weterynaryjnym. Długoletnie doświadczenia spowodowały, że Damco w chwili obecnej jest największym podmiotem świadczącym usługi na zasadzie outsourcingu logistycznego.

Magazyn w Mszczonowie posiada wydzieloną przestrzeń o powierzchni ponad 10 tyś m2, której nadano status składu konsygnacyjnego (wg obecnej nomenklatury – hurtowni farmaceutycznej) . Dodatkowo może poszczycić się wieloletnią współpracą w zakresie obsługi hurtowni farmaceutycznych i weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie centrum logistycznego Damco.

 

 

Realizowane procesy spełniają wymogi prawne nakładane przez Prawo Farmaceutyczne oraz wymogi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Całość operacji monitorowana jest przez Osoby odpowiedzialne, Pełnomocnika Jakości oraz wewnętrzne działy dbające o jakość operacji. Uzupełnieniem naszej oferty jest szeroki wachlarz usług dodanych w tym m.in. co-packing, comanufacturing, zarządzanie łańcuchem dostaw, transport farmaceutyków w kontrolowanej temperaturze.

 

Bezpieczeństwo wyrobów naszych klientów jest dla nas najważniejsze, myśleliśmy o tym już na etapie projektowania magazynu wyposażając go w systemy podtrzymywania zasilania na wypadek przerw w dopływie prądu, systemy gwarantujące zachowanie odpowiedniej temperatury w przestrzeniach składowania, wyposażając nasz obiekt w lodówki i chłodnie umożliwiające składowanie wyrobów w obniżonej temperaturze.

 

Uzupełnieniem procesów i wyposażenia są narzędzia IT, które pozwalają nam zarządzać składowaniem produktów na poziomie kodów produktu SKU, numeru serii, daty przydatności. Technologia RF umożliwia korzystanie z kodów GS1 do identyfikacji produktów i całych partii towaru.

 

Firma DAMCO Poland Sp. z o.o.  jest właścicielem Wytwórni zlokalizowanej w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach centrum magazynowo -  dystrybucyjnego w Mszczonowie. Od 23 sierpnia 2010 roku Damco posiada Zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, aod15 maja2014 roku Zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych weterynaryjnych. Wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczychuprawniają do prowadzenia działalności w zakresie operacji wytwórczych pakowania w opakowania zewnętrzne. Wdrożenie i utrzymanie wysokich standardów jakościowych wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania zostało potwierdzone Certyficatem GMP wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

W praktyce działalność wytwórni obejmuje produkcję kontraktową produktów leczniczych realizowaną na zlecenie innych wytwórców,  podmiotów odpowiedzialnych i importerów. Usługi wytwarzania świadczone są na podstawie umów określających zakres prac oraz opisujących zakresy odpowiedzialności obu stron umowy dla produktów znajdujących się w zezwoleniu na wytwarzanie Damco Poland Sp. zo.o.

Podstawową działalnością jest pakowanie produktów leczniczych w opakowania zewnętrzne zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania i Pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu lub Pozwoleniem na import równoległy:

‒      pakowanie opakowań bezpośrednich produktów leczniczych w opakowania jednostkowe i zbiorcze,

‒      nadruki na kartonikach jednostkowych i na opakowaniach bezpośrednich,

‒      naklejanie etykiet na kartonikach jednostkowych i na opakowaniach bezpośrednich,

‒      dokładanie lub wymiana ulotek,

‒      wytwarzanie próbek bezpłatnych.

Wyżej wymienione operacje produkcyjne mogą być wykonywane na życzenie Klienta również dla wyrobów medycznych, suplementów diety,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i kosmetyków.

 

Informacja:

Zgłoszenia dotyczące podejrzenia sfałszowania produktów leczniczych lub podejrzenia wywoływania działań niepożądanych przez produkty lecznicze wytwarzanie w Wytwórni Damco Poland Sp.zo.o. przyjmowane są całodobowo 7 dni w tygodniu po połączeniu z numerem komórkowym +48 695 201 720 oraz dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem stacjonarnym +48 46 857 32 67. Zgłoszenie może zostać przyjęte również mailowo na adres justyna.ciesielska@damco.com lub listem na adres Damco Poland Sp.zo.o. ul. Logistyki 3, 06-320 Mszczonów z dopiskiem „Wytwórnia”. Pod wyżej wymienione numery telefonów i adresy przyjmowane są również inne reklamacje.

 

 

Powyższe sprawie, iż jesteśmy jednym z nielicznych operatorów, który może realizować kompleksową usługę dla branży farmaceutycznej, w tym:

 

 • hurtownię Damco
 • składowanie w obniżonej temperaturze 2-8o C
 • składowanie w temperaturze 15-25o C
 • obsługę hurtowni farmaceutycznych
 • obsługę hurtowni weterynaryjnych
 • transport w kontrolowanej temperaturze
 • usługę przepakowania
 • usługi wytwórcze

 

 

Damco jest świadome, że Klient wiążąc się z operatorem logistycznym oczekuje kompleksowej i profesjonalnej obsługi. Często standardowy proces magazynowy to za mało aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby Klienta. Dlatego też od samego początku Damco oferuje bardzo szeroki wachlarz usług dodanych uzupełniając standardowe procesy magazynowe i dystrybucyjne.

 

Usługi dodane :

 

 • re-paletyzacja,
 • zgrzewanie,
 • tworzenie promo-packów, set-ów,
 • przepakowywania,
 • inserty,
 • oznakowanie wyrobów dodatkowymi etykietami i naklejkami,
 • zarządzanie stockiem materiałów reklamowych

 

W ofercie Damco odnajdziecie Państwo wszystkie wyżej wymienione usługi, a nawet więcej. Nasz zespól postara się zrealizować prawie każdą prośbę Klienta tak, aby procesy logistyczne naszych Klientów zachodziły przy jak najmniejszym zaangażowaniu samego Klienta i „podmiotów trzecich”.

 

Lokalizacja centrów Dystrybucyjnych Damco Poland:

Mszczonów

96-320 Mszczonów

ul. Logistki 3

tel. +48-46-857-32-00

fax. +48-46-857-60-80

Łódź

93-231 Łódź

ul. Dostawcza 17

tel. +48 42 676 01 32

fax. +48 42 676 01 32

Gdańsk

80-718 Gdańsk

ul.Elbląska 110

tel. +48 609 528 196

Obiekt :

 • klasy A
 • powierzchnia 20000 m2
 • wysokość 12m
 • 20 doki załadunkowo/ rozładunkowe
 • możliwość składowania towarów w blokach

Obiekt :

 • klasy A+
 • powierzchnia 6300 m2
 • wysokość 10 m
 • 10 doków załadunkowo/ rozładunkowych
 • 1870 referencji ulokowanych na regałach wysokiego składowania
 • możliwość składowania towarów w blokach

Obiekt :

 • klasy A+
 • powierzchnia 2500 m2
 • wysokość 10 m
 • 9 doków załadunkowo/ rozładunkowych
 • możliwość składowania w blokach i regałach wysokiego składowania
 • Magazyn Czasowego Składowania
 • Bliska lokalizacja terminalu DCT

 

Wózki typu :

 • reach-truck
 • wózki czołowe elektryczne
 • ręczne wózki paletowe
 • ręczne wózki dwukołowe

Wózki typu :

 • reach-truck
 • wózki czołowe elektryczne
 • ręczne wózki paletowe
 • ręczne wózki dwukołowe

Wózki typu :

 • wózki czołowe elektryczne
 • ręczne wózki paletowe
 • ręczne wózki dwukołowe
 • reach-truck

Zatrudnienie :

 • farmaceuta - Osoba odpowiedzialna dla hurtowni farmaceutycznej Damco
 • farmaceuta - Osoba odpowiedzialna dla hurtowni weterynaryjnej Damco
 • Osoba Wykwalifikowana  i Kierownik kontroli Jakości dla wytwórni Damco
 • Kierownik Magazynu
 • zespół administracji magazynowej
 • zespół Customer Service
 • Dział Kontroli
 • Dział Techniczny
 • Dział Przepakowań
 • Dział Transportu
 • Kierownicy Operacyjni Zmian
 • Pracownicy magazynowi

Zatrudnienie :

 • Warehouse manager
 • Client coordinator
 • Order administrator
 • Warehouse team leader
 • workers

Zatrudnienie :

 • Warehouse manager
 • Order handling
 • Client coordinator
 • Shift leader
 • Workers

Realizowane usługi :

 • składowanie produktów farmaceutycznych w składzie Konsygnacyjnym/hurtowni farmaceutycznym Damco
 • składowanie produktów w hurtowniach farmaceutycznych
 • przyjęcie, składowanie i kompletacja wyrobów gotowych
 • czasowe składowanie spaletyzowanych jednostek ładunkowych
 • rozformowywanie i formowanie kontenerów
 • co-packing
 • cross-dock
 • dystrybucja krajowa
 • transport FTL-owy krajowy
 • transport FTL-owy międzynarodowy
 • transport ADR-ów
 • transport w kontrolowanej temperaturze

Realizowane usługi :

 • przyjęcie, składowanie i kompletacja komponentów do produkcji
 • przyjęcie, składowanie i kompletacja wyrobów gotowych
 • przyjecie i składowanie pod dozorem celnym – magazyn czasowego składowania
 • miejsce uznane UC(odprawy w procedurze uproszczonej)
 • rozformowywanie i formowanie kontenerów
 • co-packing
 • cross-dock

Realizowane usługi :

 • przyjęcie, składowanie i kompletacja wyrobów gotowych
 • czasowe składowanie spaletyzowanych jednostek ładunkowych
 • rozformowywanie i formowanie kontenerów
 • co-packing
 • cross-dock
 • dystrybucja krajowa
 • obsługa celna
 • przyjecie i składowanie pod dozorem celnym – magazyn czasowego składowania
 • miejsce uznane UC(odprawy w procedurze uproszczonej)

 

 

Kontakt w sprawie oferty

605 991 605

Całkowita powierzchnia magazynowa:

2000 m2

Dostępne miejsca paletowe

1

Specjalizacje

Kliknij w specjalizację, aby zobaczyć mapę terminali i centrów dla wybranej specjalizacji

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Płatności: