PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

miniaturka
#46

Grunt rolny 3,92ha, gmina Urszulin

  • Powierzchnia obiektu 39200 m2
  • Całkowita powierzchnia działki brak danych
  • Cena 2.00 zł/m2
  • Typ gruntu działka rolna
  • Miejsce: Urszulin
  • Data aktualizacji: 2015-03-24
  • Woj.: lubelskie
  • Rodzaj umowy zakup
Wystawił: MagazynyPolska
To ogłoszenie zostało sprawdzone przez magazynypolska.pl
BEZPŁATNIE ZNAJDZIEMY DOM DLA TWOJEGO BIZNESU
Tel.+48 605 991 605

Powierzchnia gruntu i cena

powierzchnia obiektu: 39200 m2
cena netto: 2,00PLN
całkowita powierzchnia działki: brak informacji
możliwość zmiany powierzchni powiększenie: TAK
maksymalne powiększenie: 100000m2
pomniejszenie: NIE

Uzbrojenie terenu

przyłącze/instalacja elektryczna: TAK
odległość od przyłącza: w granicy działki
moc całkowita: brak informacji
moc całkowita możliwa do uzyskania: brak informacji
instalacja siłowa: brak informacji
własna stacja transformatorowa: brak informacji
przyłącze/instalacja gazowa: TAK
odległość od przyłącza w najbliższej okolicy
zbiornik gazu brak informacji
przyłącze/instalacja wodna: TAK
odległość od przyłącza: w najbliższej okolicy
hydranty brak informacji
przyłącze/instalacja kanalizacyjna: TAK
typ przyłącza:
odległość od przyłącza: w najbliższej okolicy
separatory zanieczyszczeń: brak informacji
przyłącze/instalacja telefoniczna: TAK
odległość od przyłącza: w najbliższej okolicy
przyłącze/instalacja światłowodowa: NIE
przyłącze/instalacja sieci centralnego ogrzewania: NIE

Wyposażenie

rampa/podkop rampowy NIE
suwnica NIE

Dokumentacja obiektu, uzyskane zezwolenia/pozwolenia

czy obiekt posiada księgę wieczystą? TAK
czy właściciel posiada plany obiektu? NIE
czy właściciel posiada wypis/wyrys z planu zagospodarowania: NIE
czy właściciel posiada wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków? NIE
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dśu): NIE
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt): NIE
decyzja o wyłączeniu działki z produkcji rolniczej: NIE

Informacje ogólne

kształt prostokąt
najdłuższy bok: 595m
najkrótszy bok: 80m
działka narożna: NIE
największa różnica poziomów: 0,00 m
podłoże utwardzone NIE
ilość bram: brak informacji
szerokość bram: brak informacji

Droga dojazdowa

czy teren ma dostęp do drogi publicznej: TAK
stopień utwardzenia drogi dojazdowej twarda
szerokość drogi dojazdowej 2-pasmowa
oznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE
nieoznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE

Stosunki wodne

teren zalewowy: NIE
czy sporządzana była dokumentacja hydrogeologiczna: NIE
czy sporządzana była dokumentacja geologiczno-inżynierska: NIE
poziom wód gruntowych nieznany
wody powierzchniowe (stawy, rzeki, jeziora) brak
studnie brak
rowy melioracyjne brak
roślinność gruntów podmokłych brak
roślinność gruntów suchych brak

Ochrona i monitoring

ochrona: NIE
teren ogrodzony: NIE
telewizja przemysłowa: NIE
sztuczne doświetlenie: NIE
instalacja alarmowa: NIE

Ograniczenia, zagrożenia i przeszkody

gruz/śmieci znajdujące się na terenie: NIE
krzaki, drzewa znajdujące się na terenie: TAK
przeszkody podziemne (kanały, instalacje, obiekty) NIE
przeszkody naziemne (rurociągi, instalacje, obiekty) TAK
przeszkody nadziemne (instalacje, linie energetyczne) NIE
słupy NIE
teren zagrożony usypywaniem się: NIE
obszar objęty ochroną przyrody (np. Natura 2000) NIE
obszar podlegający innym ograniczeniom NIE

Kontakt w sprawie oferty

605 991 605
osoba kontaktowa: działka rolna, 39200m2, gmina Urszulin

Adres i informacje o położeniu:

adres: Urszulin (woj. lubelskie)
Powiększenie mapy pokaż mapę
odległość od centrum miasta: brak informacji
odległość od najbliższego lotniska: brak informacji
odległość od najbliższego portu rzecznego/morskiego: brak informacji
odległość od najbliższej autostrady: brak informacji
odległość od najbliższej obwodnicy: brak informacji
własna bocznica kolejowa TAK
odległość od najbliższego przystanku autobusowego: brak informacji
odległość od najbliższego sklepu spożywczego: brak informacji
odległość od najbliższego przedszkola: brak informacji
przeważająca zabudowa działek sąsiednich niezabudowane

Przeznaczenie obiektu

poprzednie wykorzystanie obiektu: brak informacji
sugerowane wykorzystanie obiektu: brak informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

czy istnieje (MPZP) dla terenu, na którym znajduje się działka? NIE

Dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie

dodatkowe pomieszczenia zamknięte NIE
dodatkowe pomieszczenia półotwarte NIE
parking NIE

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Płatności: