PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

miniaturka
#45

Grunt rolny 13,8 ha okolice Lublina

  • Powierzchnia obiektu 137590 m2
  • Całkowita powierzchnia działki 138000 m2
  • Cena 1400000.00 zł
  • Typ gruntu działka rolna
  • Miejsce: Okolice Lublina
  • Data aktualizacji: 2015-03-27
  • Woj.: lubelskie
  • Rodzaj umowy zakup
Wystawił: MagazynyPolska
To ogłoszenie zostało sprawdzone przez magazynypolska.pl
BEZPŁATNIE ZNAJDZIEMY DOM DLA TWOJEGO BIZNESU
Tel.+48 605 991 605

Powierzchnia gruntu i cena

powierzchnia obiektu: 137590 m2
cena netto za m2: 1400000,00PLN
całkowita powierzchnia działki: 138000 m2
możliwość zmiany powierzchni powiększenie: NIE
pomniejszenie: NIE

Uzbrojenie terenu

przyłącze/instalacja elektryczna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
moc całkowita: brak informacji
moc całkowita możliwa do uzyskania: brak informacji
instalacja siłowa: brak informacji
własna stacja transformatorowa: brak informacji
przyłącze/instalacja gazowa: NIE
przyłącze/instalacja wodna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
hydranty brak informacji
przyłącze/instalacja kanalizacyjna: NIE
przyłącze/instalacja telefoniczna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
przyłącze/instalacja światłowodowa: NIE
przyłącze/instalacja sieci centralnego ogrzewania: NIE

Wyposażenie

rampa/podkop rampowy NIE
suwnica NIE

Dokumentacja obiektu, uzyskane zezwolenia/pozwolenia

czy obiekt posiada księgę wieczystą? TAK
czy właściciel posiada plany obiektu? NIE
czy właściciel posiada wypis/wyrys z planu zagospodarowania: TAK
czy właściciel posiada wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków? NIE
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dśu): NIE
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt): NIE
decyzja o wyłączeniu działki z produkcji rolniczej: NIE

Informacje ogólne

kształt nieregularny
najdłuższy bok: 390m
najkrótszy bok: 60m
działka narożna: NIE
największa różnica poziomów: 0,00 m
podłoże utwardzone NIE
ilość bram: 2
szerokość bram: 5m

Droga dojazdowa

czy teren ma dostęp do drogi publicznej: TAK
stopień utwardzenia drogi dojazdowej twarda
szerokość drogi dojazdowej 1-pasmowa
5m
oznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE
nieoznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE

Stosunki wodne

teren zalewowy: TAK
czy sporządzana była dokumentacja hydrogeologiczna: NIE
czy sporządzana była dokumentacja geologiczno-inżynierska: NIE
poziom wód gruntowych nieznany
wody powierzchniowe (stawy, rzeki, jeziora) w granicy działki
studnie brak
rowy melioracyjne brak
roślinność gruntów podmokłych brak
roślinność gruntów suchych brak

Ochrona i monitoring

ochrona: NIE
teren ogrodzony: NIE
telewizja przemysłowa: NIE
sztuczne doświetlenie: NIE
instalacja alarmowa: NIE

Ograniczenia, zagrożenia i przeszkody

gruz/śmieci znajdujące się na terenie: NIE
krzaki, drzewa znajdujące się na terenie: TAK
przeszkody podziemne (kanały, instalacje, obiekty) NIE
przeszkody naziemne (rurociągi, instalacje, obiekty) NIE
przeszkody nadziemne (instalacje, linie energetyczne) NIE
słupy NIE
teren zagrożony usypywaniem się: NIE
obszar objęty ochroną przyrody (np. Natura 2000) NIE
obszar podlegający innym ograniczeniom NIE

Kontakt w sprawie oferty

605 991 605
osoba kontaktowa: brak informacji

Adres i informacje o położeniu:

adres: Okolice Lublina (woj. lubelskie)
Powiększenie mapy pokaż mapę
odległość od centrum miasta: brak informacji
odległość od najbliższego lotniska: brak informacji
odległość od najbliższego portu rzecznego/morskiego: brak informacji
odległość od najbliższej autostrady: brak informacji
odległość od najbliższej obwodnicy: brak informacji
własna bocznica kolejowa NIE
odległość od najbliższego przystanku autobusowego: brak informacji
odległość od najbliższego sklepu spożywczego: brak informacji
odległość od najbliższego przedszkola: brak informacji
przeważająca zabudowa działek sąsiednich zabudowa mieszkalna

Przeznaczenie obiektu

poprzednie wykorzystanie obiektu: brak informacji
sugerowane wykorzystanie obiektu: brak informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

czy istnieje (MPZP) dla terenu, na którym znajduje się działka? NIE

Dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie

dodatkowe pomieszczenia zamknięte NIE
dodatkowe pomieszczenia półotwarte NIE
parking NIE

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Płatności: