PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

miniaturka
#1638

Grunt inwestycyjny, Gliwice, 22 000 m2

  • Powierzchnia obiektu 22000 m2
  • Całkowita powierzchnia działki 22000 m2
  • Cena 175.00 zł/m2
  • Typ gruntu działka inwestycyjna
  • Miejsce: Gliwice
  • Data aktualizacji: 2017-11-08
  • Woj.: śląskie
  • Rodzaj umowy zakup
Wystawił: MagazynyPolska
To ogłoszenie zostało sprawdzone przez magazynypolska.pl
BEZPŁATNIE ZNAJDZIEMY DOM DLA TWOJEGO BIZNESU
Tel.+48 605 991 605

Powierzchnia gruntu i cena

powierzchnia obiektu: 22000 m2
cena netto: 175,00PLN
całkowita powierzchnia działki: 22000 m2
możliwość zmiany powierzchni powiększenie: NIE
pomniejszenie: NIE

Uzbrojenie terenu

przyłącze/instalacja elektryczna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
moc całkowita: brak informacji
moc całkowita możliwa do uzyskania: brak informacji
instalacja siłowa: brak informacji
własna stacja transformatorowa: brak informacji
przyłącze/instalacja gazowa: TAK
odległość od przyłącza brak informacji
zbiornik gazu brak informacji
przyłącze/instalacja wodna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
hydranty brak informacji
przyłącze/instalacja kanalizacyjna: TAK
typ przyłącza:
odległość od przyłącza: brak informacji
separatory zanieczyszczeń: brak informacji
przyłącze/instalacja telefoniczna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
przyłącze/instalacja światłowodowa: NIE
przyłącze/instalacja sieci centralnego ogrzewania: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
własny węzeł cieplny: brak informacji

Wyposażenie

rampa/podkop rampowy NIE
suwnica NIE

Dokumentacja obiektu, uzyskane zezwolenia/pozwolenia

czy obiekt posiada księgę wieczystą? TAK
czy właściciel posiada plany obiektu? mapa ewidencyjna
czy właściciel posiada wypis/wyrys z planu zagospodarowania: TAK
czy właściciel posiada wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków? TAK:
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dśu): NIE
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt): NIE
decyzja o wyłączeniu działki z produkcji rolniczej: NIE

Informacje ogólne

kształt prostokąt
działka narożna: NIE
największa różnica poziomów: 0,00 m
podłoże utwardzone TAK
ilość bram: brak informacji
szerokość bram: brak informacji

Droga dojazdowa

czy teren ma dostęp do drogi publicznej: TAK
stopień utwardzenia drogi dojazdowej twarda
szerokość drogi dojazdowej wielopasmowa
oznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE
nieoznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE

Stosunki wodne

teren zalewowy: NIE
czy sporządzana była dokumentacja hydrogeologiczna: NIE
czy sporządzana była dokumentacja geologiczno-inżynierska: NIE
poziom wód gruntowych nieznany
wody powierzchniowe (stawy, rzeki, jeziora) brak
studnie brak
rowy melioracyjne brak
roślinność gruntów podmokłych brak
roślinność gruntów suchych brak

Ochrona i monitoring

ochrona: brak informacji
teren ogrodzony: NIE
telewizja przemysłowa: brak informacji
sztuczne doświetlenie: brak informacji
instalacja alarmowa: brak informacji

Ograniczenia, zagrożenia i przeszkody

gruz/śmieci znajdujące się na terenie: NIE
krzaki, drzewa znajdujące się na terenie: NIE
przeszkody podziemne (kanały, instalacje, obiekty) NIE
przeszkody naziemne (rurociągi, instalacje, obiekty) NIE
przeszkody nadziemne (instalacje, linie energetyczne) NIE
słupy NIE
teren zagrożony usypywaniem się: NIE
obszar objęty ochroną przyrody (np. Natura 2000) NIE
obszar podlegający innym ograniczeniom NIE

Kontakt w sprawie oferty

605 991 605
osoba kontaktowa: brak informacji

Adres i informacje o położeniu:

adres: Gliwice (woj. śląskie)
Powiększenie mapy pokaż mapę
odległość od centrum miasta: 0,00 km
odległość od najbliższego lotniska: 0,00 km
odległość od najbliższego portu rzecznego/morskiego: 0,00 km
odległość od najbliższej autostrady: 0,00 km
odległość od najbliższej obwodnicy: 0,00 km
własna bocznica kolejowa NIE
odległość od najbliższego przystanku autobusowego: 0,00 km
odległość od najbliższego sklepu spożywczego: 0,00 km
odległość od najbliższego przedszkola: 0,00 km
odległość od najbliższej szkoły 0.00km
przeważająca zabudowa działek sąsiednich zabudowa przemysłowa

Przeznaczenie obiektu

poprzednie wykorzystanie obiektu: brak informacji
sugerowane wykorzystanie obiektu: brak informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

czy istnieje (MPZP) dla terenu, na którym znajduje się działka? TAK
przeznaczenie terenu, na którym znajduje się działka: usługi, produkcja, składy i magazyny

Dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie

dodatkowe pomieszczenia zamknięte NIE
dodatkowe pomieszczenia półotwarte brak informacji
parking NIE

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Płatności: