PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

miniaturka
#15

Grunt inwestycyjny 16 548 m2 Lublin dobra oferta

  • Powierzchnia obiektu 16548 m2
  • Całkowita powierzchnia działki brak danych
  • Cena 200.00 zł/m2
  • Typ gruntu działka inwestycyjna
  • Miejsce: Lublin
  • Data aktualizacji: 2015-10-20
  • Woj.: lubelskie
  • Rodzaj umowy zakup
Wystawił: MagazynyPolska
To ogłoszenie zostało sprawdzone przez magazynypolska.pl
BEZPŁATNIE ZNAJDZIEMY DOM DLA TWOJEGO BIZNESU
Tel.+48 605 991 605

Powierzchnia gruntu i cena

powierzchnia obiektu: 16548 m2
cena netto: 200,00PLN
całkowita powierzchnia działki: brak informacji
możliwość zmiany powierzchni powiększenie: TAK
pomniejszenie: TAK
minimalne pomniejszenie: 6644m2

Uzbrojenie terenu

przyłącze/instalacja elektryczna: TAK
odległość od przyłącza: w granicy działki
moc całkowita: 30kW
moc całkowita możliwa do uzyskania: 100kW
instalacja siłowa: TAK
własna stacja transformatorowa: NIE
przyłącze/instalacja gazowa: TAK
odległość od przyłącza w granicy działki
zbiornik gazu NIE
przyłącze/instalacja wodna: TAK
odległość od przyłącza: w granicy działki
hydranty TAK
ilość: 1
przyłącze/instalacja kanalizacyjna: TAK
typ przyłącza: sanitarna
odległość od przyłącza: w granicy działki
separatory zanieczyszczeń: NIE
przyłącze/instalacja telefoniczna: TAK
odległość od przyłącza: w granicy działki
przyłącze/instalacja światłowodowa: TAK
odległość od przyłącza: w najbliższej okolicy
przyłącze/instalacja sieci centralnego ogrzewania: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
własny węzeł cieplny: TAK

Wyposażenie

rampa/podkop rampowy brak informacji
suwnica brak informacji

Dokumentacja obiektu, uzyskane zezwolenia/pozwolenia

czy obiekt posiada księgę wieczystą? TAK
czy właściciel posiada plany obiektu? mapa ewidencyjna
czy właściciel posiada wypis/wyrys z planu zagospodarowania: TAK
czy właściciel posiada wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków? NIE
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dśu): NIE
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt): NIE
decyzja o wyłączeniu działki z produkcji rolniczej: NIE

Informacje ogólne

kształt prostokąt
działka narożna: NIE
największa różnica poziomów: brak informacji
podłoże utwardzone brak informacji
ilość bram: 1
szerokość bram: 6m

Droga dojazdowa

czy teren ma dostęp do drogi publicznej: TAK
stopień utwardzenia drogi dojazdowej twarda
szerokość drogi dojazdowej 2-pasmowa
oznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE
nieoznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: NIE

Stosunki wodne

teren zalewowy: NIE
czy sporządzana była dokumentacja hydrogeologiczna: NIE
czy sporządzana była dokumentacja geologiczno-inżynierska: NIE
poziom wód gruntowych nieznany
wody powierzchniowe (stawy, rzeki, jeziora) brak
studnie na działce sąsiadującej
rowy melioracyjne brak informacji
roślinność gruntów podmokłych brak
roślinność gruntów suchych brak

Ochrona i monitoring

ochrona: brak informacji
teren ogrodzony: brak informacji
telewizja przemysłowa: brak informacji
sztuczne doświetlenie: brak informacji
instalacja alarmowa: brak informacji

Ograniczenia, zagrożenia i przeszkody

gruz/śmieci znajdujące się na terenie: NIE
krzaki, drzewa znajdujące się na terenie: TAK
przeszkody podziemne (kanały, instalacje, obiekty) TAK
Fundamenty, podstawy słupów
przeszkody naziemne (rurociągi, instalacje, obiekty) TAK
Dwa obiekty budowlane do rozbiórki
przeszkody nadziemne (instalacje, linie energetyczne) NIE
słupy TAK
ilość: 3
rodzaj: Oświetleniowe
teren zagrożony usypywaniem się: NIE
obszar objęty ochroną przyrody (np. Natura 2000) NIE
obszar podlegający innym ograniczeniom NIE

Kontakt w sprawie oferty

605 991 605
dobra oferta dobra oferta
osoba kontaktowa: brak informacji
nr licencji pośrednika obrotu nieruchomościami: 18520

Adres i informacje o położeniu:

adres: Lublin (woj. lubelskie)
Powiększenie mapy pokaż mapę
odległość od centrum miasta: brak informacji
odległość od najbliższego lotniska: brak informacji
odległość od najbliższego portu rzecznego/morskiego: brak informacji
odległość od najbliższej autostrady: brak informacji
odległość od najbliższej obwodnicy: brak informacji
własna bocznica kolejowa TAK
odległość od najbliższego przystanku autobusowego: brak informacji
odległość od najbliższego sklepu spożywczego: brak informacji
odległość od najbliższego przedszkola: brak informacji
przeważająca zabudowa działek sąsiednich zabudowa przemysłowa

Przeznaczenie obiektu

poprzednie wykorzystanie obiektu: brak informacji
sugerowane wykorzystanie obiektu: brak informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

czy istnieje (MPZP) dla terenu, na którym znajduje się działka? TAK
przeznaczenie terenu, na którym znajduje się działka: Tereny aktywności gospodarczej Agc

Dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie

dodatkowe pomieszczenia zamknięte TAK
pomieszczenia biurowe w cenie brak informacji
pomieszczenia biurowe do wynajęcia brak informacji
pomieszczenia socjalne brak informacji
inne pomieszczenia w cenie brak informacji
inne pomieszczenia płatne osobno brak informacji
dodatkowe pomieszczenia półotwarte brak informacji
parking brak informacji

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Płatności: