PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Cennik (Podane wartości są wartościami netto)

Ogłoszenia Proste - Bezpłatne bezterminowo – do momentu usunięcia, bądź zdezaktualizowania.


Cennik ogłoszeń promowanych Obiektów*30 dni60 dni90 dni
Ogłoszenie Proste* promowane 4,00 zł 5,00 zł 6,00 zł
Ogłoszenie Zweryfkowane* 16,00 zł 19,00 zł 22,00 zł
Ogłoszenie Zweryfkowane, promowane 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł
Promocja oferty na stronie głównej* 95,00 zł 140,00 zł 199,00 zł
Promocja oferty w wybranym województwie 75,00 zł 110,00 zł 149,00 zł
Promocja oferty w wybranym mieście 65,00 zł 95,00 zł 119,00 zł


*Strona główna - Strona główna Tablicy ogłoszeń lub ogłoszeń zweryfkowanych.

*Obiekt - magazyn, budynek przemysłowy, grunt inwestycyjny, grunt rolny albo ich zespół lub część.

*Ogłoszenie Proste – Bezpłatne ogłoszenie na Tablicy Ogłoszeń

*Ogłoszenie Zweryfkowane - ogłoszenie posiadające rozbudowany opis Obiektu i zamieszczone w dziale Ogłoszeń Zweryfkowanych dla Inwestora. Ogłoszenie może zostać zweryfkowane przez użytkownika po uzupełnieniu formularza opisu oraz dokonaniu opłaty wg cennika lub wprowadzone przez pracownika Serwisu. Ogłoszenie Zweryfkowane - ogłoszenie posiadające rozbudowany opis Obiektu i zamieszczone w dziale Ogłoszeń Zweryfkowanych dla Inwestora. Ogłoszenie może zostać zweryfkowane przez użytkownika po uzupełnieniu formularza opisu oraz dokonaniu opłaty wg cennika lub wprowadzone przez pracownika Serwisu.