Blog

Komunikacja wewnątrzmagazynowa

Do pożądanych cech współczesnej komunikacji wewnątrzmagazynowej, zalicza się przede wszystkim wysokie tempo przekazywania informacji, bez zniekształcania ich treści. Zastosowanie specjalnie opracowanych systemów informatycznych, gwarantuje spełnienie powyższych kryteriów. Dzięki nim osiąga się sprawną łączność pomiędzy poszczególnymi pracownikami, niezależnie od ich lokalizacji. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia i usprawnia pracę, głównie przy realizacji zadań takich jak: przyjęcie, składowanie towaru, kompletacja zamówień, rotacja wewnętrzna, manipulacja oraz wydanie towaru. Czas tych standardowych czynności ogranicza się do minimum. Ponadto systemy informatyczne gromadzą rozległe dane o wszystkich operacjach magazynowych. Z powodzeniem wykorzystywać je może wyższe kierownictwo i na ich podstawie podejmować decyzje, strategiczne z punktu widzenia losów organizacji.


Współcześnie skuteczną komunikację wewnątrzmagazynową zapewniają głównie systemy efektywnego planowania i zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa- ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Wśród nich wyróżnia się zastosowanie rozwiązań:
• autorskich, ściśle dostosowanych do danej organizacji (opracowanych najczęściej przez zatrudnionych w niej programistów, dobrze znających przedsiębiorstwo oraz orientujących się w jego problemach i potrzebach),
• gotowych, standardowych, oferowanych przez dostawców takich jak: SAP, Quantum Software, Microsoft Dynamics AX, Comarch WMS (ich systemy to ogólnodostępne, komercyjne produkty, mogą być adaptowane na potrzeby przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu).

 

Logistyka magazynowa, realizowana przez wskazane rozwiązania informatyczne, na poziomie zarządzania obejmuje:
1. Budowanie struktury magazynowej z wybranych obiektów,
2. Zarządzanie lokalizacją towarów, poprzez definiowanie adresów, wprowadzanie ich gabarytów, określanie priorytetów, wskazywanie dozwolonych/zabronionych towarów do składowania na danym adresie,
3. Przypisywanie zadań poszczególnym magazynierom,
4. Obsługę nośników np. palet lub innych jednostek składowania,
5. Bieżące raportowanie pracy magazynierów,
6. Stałą kontrolę (w czasie rzeczywistym) stanu i zaawansowania realizowanych zadań magazynowych.

 

Wymienione systemy umożliwiają także błyskawiczne wykonywanie zadań na magazynie, poprzez:
1. Stały dostęp do informacji o wszystkich kontrahentach i towarach,
2. Możliwość prostego filtrowania listy towarów według dogodnego kryterium (np. kod, EAN, nazwa, cecha, położenie, nośnik),
3. Opcję weryfikacji towaru na podstawie sczytanego skanerem kodu EAN,
4. Obsługę mobilnych, intuicyjnych nośników,
5. Monitorowanie każdego z etapów realizacji,
6. Realizowanie jednej dyspozycji przez wielu operatorów.

W systemach klasy ERP, dane dostępne są natychmiast po ich wprowadzeniu, to najszybszy sposób przepływu informacji. Omawiane rozwiązanie ma jednak wady, bowiem wszelkie niepoprawne wpisy również pojawiają się bezzwłocznie. Zanim pracownik zidentyfikuje nieprawidłowość i dokona jej korekty, może już ona przyczynić się do powstawania kolejnych błędów. Użytkownicy systemu muszą zatem zachować ostrożność w trakcie wprowadzania danych. Kluczowym warunkiem właściwego funkcjonowania systemu ERP jest dbanie o zamieszczanie wyłącznie poprawnych wpisów.


Dostęp do danych gromadzonych przez system informatyczny oraz możliwość ich edycji, możliwy jest po dokonaniu autoryzacji dostępu przez każdego z użytkowników. Zakres uprawnień jest jednak ograniczony i uzależniony od stanowiska i obszaru działań danej osoby w organizacji.
Podsumowując, komunikacja międzymagazynowa to skomplikowany proces, który powinien integrować wiele czynności magazynowych. Wielkim wsparciem w tym obszarze okazują się ciągle doskonalone, zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Autor: Małgorzata Selwestrowicz

Największe centrum logistyczne na Białorusi

 

 

CENTRUM LOGISTYCZNE „PRILESYE”

 

Centrum logistyczne „Prilesye” znajduje się na Białorusi, państwie które posiada strategiczną pozycję na mapie Europy. Wynika to z faktu, iż przez białoruskie terytorium przechodzą dwa międzynarodowe korytarze transportowe: № IX (Wschód-Zachód) i № II (Północ-Południe), które zapewniają najkrótsze czas transportu z Europy Środkowej do Rosji oraz z krajów nadbałtyckich w kierunku Morza Czarnego.

 

 Inicjatywę stworzenia centrum logistycznego podjął w 2007 rząd białoruski. Miejscem inwestycji jest teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Mińsk". Na ten cel przeznaczono teren o powierzchni 97ha, zlokalizowany z geograficznego punktu widzenia w strategicznym miejscu, bezpośrednio przy skrzyżowaniu dwóch istotnych europejskich autostrad E30 (Berlin-Moskwa / M1) i E271 (Mińsk-Mohylew / M4). Równie ważnym atutem lokalizacji jest bliskość głównego białoruskiego okręgu przemysłowego, jakim jest Mińsk, a także międzynarodowego lotniska. 

 

 

Specyfikacja projektu

 

 

 

Klient: IOOO Prilesye

CL „Prilesye” jest największym projektem inwestycyjnym na Białorusi. Bez wątpienia, kompleks jest ważnym centrum logistycznym, a zatem podstawą do rozwoju całej sieci centrów logistycznych w kraju.

Misja: Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych, zapewniając wysoki poziom świadczonych usług poprzez elastyczność, integralność i zastosowanie zaawansowanych technologii.

Głównym celem kompleksu jest zapewnienie przechowywania towarów oraz świadczenie  usług, związanych z utrzymaniem ruchu międzynarodowego i krajowego (drogowego i kolejowego), a także dystrybucji miejskiej i regionalnej towarów.

Łączna powierzchnia magazynowa wynosi 200 000 m2, która jest zaprojektowana w sposób modułowy w celu spełnienia wymagań każdego klienta.

Oferowane usługi:

 • Powierzchnie magazynowe (sprzedaż/wynajem),
 •  powierzchnie biurowe (sprzedaż/wynajem,
 • parkingi,
 • usługi administracji,
 • ochrona obrzaru,
 •  wywóz nieczystości stałych,
 •  usługi transportowe.

 Usługi krótkoterminowe:

 • usługi celne,
 • serwis samochodowy.

Usługi długoterminowe:

 • serwis samochodowy,
 • obszary handlowe i wystawiennicze.

Strefy funkcjonalne:

W celu świadczenia różnorodnych usług, kompleks „Prilesye” został podzielony na dwie strefy: strefa dostępu publicznego i strefa dostępu ograniczonego.

Strefa dostępu publicznego:

 • budynki administracyjne,
 • hotel,
 • serwis samochodowy,
 • powierzchnia handlowa.

 

 

 

Strefa dostępu ograniczonego:

 • budynki magazynowe,
 • terminal intermodalny.

 

 

Budynki magazynowe:

 Na terenie TLC „Prilesye” znajduje się 14 budynków magazynowych o łącznej powierzchni 200.000 m2.

 

 

 

 

 

Rodzaje magazynów:

 • do przechowywania suchych towarów (kategoria B1 ~ B4) - 150.000 m2,
 • magazyny niskotemperaturowe (-22 ~ +5 C) - 30.000 m2,
 • do składowania towarów niebezpiecznych (kategoria G1 - G2) - 10.000 m2,
 • składy celne – 10.000 m2.

Różne typy modułów posiadają typową strukturę wewnętrzną. Każdy moduł podstawowy składa się z pięciu głównych stref:

1. strefa załadunku/rozładunku,

2. strefa pakowania/przepakowywania,

3. powierzchnia magazynowa,

4. powierzchnia biurowa,

5. strefa łączności podstawowych sieci.

 

Ogólny opis:

Każda hala magazynowa składa się z 10 modułów (1165 m2 każdy), które mogą działać niezależnie lub mogą być połączone z sąsiednimi modułami w celu zwiększenia przestrzeni składowej. Od północy i południa zapewniono możliwość dostępu samochodów ciężarowych do doków i bram hali poprzez zespoły placów manewrowych. Wymiary osiowe w rzucie wynoszą 184,84m x 125,50m. Słupy wewnętrzne rozstawiono na siatce 12,00m x 21,00m. Zadaszenie obiektu przewidziane zostało jako dach wielospadowy o nachyleniu 2%. Budynki biurowe o wymiarach 7,5m x 24 m w osiach, zaprojektowano natomiast w tradycyjnej konstrukcji ścianowo - płytowej. 

Moduły hali magazynowej składają się z:

 • powierzchni magazynowej – 795 m2;
 • obszaru administracyjnego – 120 m2;
 • obrzaru odbioru towaru;
 • obszaru z możliwością dostosowania do potrzeb klientów – 120 m2;
 • 2 bram automatycznych,
 • 2 ramp;
 • ładowni wózków widłowych.

Jest również możliwość rozładowania różnych typów palet, w tym kontenerów kolejowych, jak również rozmieszczenie regałów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Budynki magazynowe są wyposażone w system przeciwopożarowy (system spinklerów ESFR), alarm, monitoring.

Wysokość budynku - 13 m, wysokość składowania - 9,5 m.

Ogrzewanie gazowe.

Posadzka bezpyłowa, przemysłowa.

 

 

 

Inwestycje:

Właściwe rozwiązania logistyczne są niezbędne do zaspokojenia szybko rosnącego popytu na nieruchomości na świecie. „Prilesye” koncentruje swoją działalność na budowie dużego węzła intermodalnego, w celu zapewnienia swoim klientom nowoczesnych i wysokich standardów rozwiązań logistycznych.

Biorąc pod uwagę przyszłe plany zespołu, „Prilesye” deklaruje zainteresowanie budową, wynajmem i sprzedażą powierzchni magazynowych zgodnie z wymaganiami swoich klientów.

 

 

 

Aktualny stan i rozwój centrów logistycznych na Białorusi

Białoruś, znajdując się w centrum Europy, ma korzystną pozycję gospodarczą i geograficzną. Przez kraj przechodzi wiele szlaków towarowych: z Rosji do Europy czy od wybrzeża Bałtyku do krajów Morza Czarnego. Wynika to z faktu, że przez białoruskie terytorium przechodzą dwa międzynarodowe korytarze transportowe: IX (Wschód-Zachód) i II (Północ-Południe).


Ilość przewozów tranzytowych w 2012 roku wyniosła 763 790. W okresie od stycznia do maja 2013 roku eksport przy wykorzystaniu transportu kolejowego wzrósł o 12,5%, a transportu samochodowego o 16,4%. Eksport ten przyczynił się to 75% nadwyżki w handlu zagranicznym.
Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Uniwersytet "MITSO" w Mińsku na początku 2015 roku na Białorusi istniały 34 centra logistyczne, z których 15 zostało utworzonych w ramach programu systemu logistycznego republiki na 2015 rok.
Osiem centrów logistycznych jest państwowych, inne są tworzone poprzez inwestycje. Wśród krajowych inwestorów - przedsiębiorstwa przemysłowe, firmy transportowe i logistyczne, dystrybutorzy, sprzedawcy. Do zagranicznych inwestorów zaliczana jest Rosja, Azerbejdżan, Ukraina, Litwa oraz Iran.

Spośród 34 istniejących centrów logistycznych dziesięć posiada na swoim terytorium magazyny czasowego składowania, składy celne oraz punkty celne:
• JV "Brestvneshtrans",
• JSC "Belmagistralavtotrans",
• JSC "Ozertso-Logistics ",
• RTEUP "Belintertrans - transport and logistics center",
• 4 centra logistyczne RUE" Beltamozhservice ",
• JV “Dominique”,
• JV "Transit" LLC


Sześć centrów logistycznych ma, jednocześnie, połączenie kolejowe i drogowe :
• JV "Brestvneshtrans",
• JSC " Ozertso-Logistics ",
• RTEUP" Belintertrans - transport and logistics center,
• "RUE" Beltamozhservice-2 ",
• LLC" Evrosklad Service ",
• JV "Transit" LLC,

Kompleksowe usługi logistyczne na poziomie 3PL ma siedem centrów logistycznych:
• RUE "Beltamozhservice",
• JV "Brestvneshtrans",
• JSC "Trade and logistics center" Ozertso-Logistik ",
• JSC" Belmagistralavtotrans,
• "RTEUP" Belintertrans - transport and logistics center,
• JV "Tranzit" Ltd,
• JV "Dominique" LLC.

Specjalizują się one w świadczeniu usług logistycznych w kraju (krajowy ruch towarowy):
• JV "BLT Logistic,
• Inc." Point Logistik ",
• JSC" Belrusinvest ",
• LLC" Evrotibas ",
• " Company FSK Logistik ",
• LLC" Evrosklad Service ",
• LLC" A-Bit Group "
• JV" Daymondfrut "

 

Centra dostępne do wynajęcia:
• IOOO "logistics center " Prilesye ",
• LLC " InterStroiPortalPlus ",
• LLC " Freight warehouse Eurasia ",
• JSC " Minsk Plant of soft drinks. "
W 2015 roku łączna powierzchnia magazynów klasy "A" i "B" centrów logistycznych wynosiła ponad 450 tys. m2:
• magazyny publiczne – 363 tys. m2,
• magazyny tymczasowe i magazyny celne - 50 tys. m2,
• magazyny niskotemperaturowe i chłodnie – 22 tys. m2.

Rysunek 1: Rodzaje magazynów
 

Średni koszt wynajmu powierzchni magazynowej klasy "A" wynosi 10-12 euro za metr kwadratowy, klasy "B" - 6-9 euro za metr kwadratowy. Dla porównania w Polsce koszt wynajmu wynosi 3-4 euro za metr kwadratowy, na Litwie - 4,5-5,5 euro, w Rosji - 7,5-10 euro za metr kwadratowy.

Rysunek 2: Koszt wynajmu powierzchni magazynowej w różnych krajach

Rozwój rynku powierzchni magazynowych na Białorusi

Eksperci twierdzą, iż w 2016 roku powierzchnia magazynów klasy "A" i "B" centrów logistycznych wzrosła o 190 tys. m2, a całkowita powierzchnia wyniosła ponad 640 tys.m2
W poniższych tabelach przedstawione są centra logistyczne, które rozpoczęły działalność w 2016 roku oraz kolejne, które planowane są na lata 2017 - 2021.

2016

2017


 
 

 

2018


2021
 


Autor: Anastasiya Anisim 

 

 

 

Studium przypadku: „Projekt Zagrody”.

Istnieje grupa przedsiębiorców, którzy posiadają znaczny kapitał, którego nie mogą wykorzystać ze względu na jego zamrożenie. Inwestycje dokonane przed laty jako rokujące, pod wpływem zmian zachodzących wokół nieruchomości oraz w całym regionie mogły utracić przewidywany potencjał. W takiej sytuacji znalazł się właściciel działki o powierzchni 61 tys. m2 w miejscowości Zagrody. Grunt od kilku lat był wystawiony na sprzedaż, jednak brakowało chętnych na inwestycję. Pomysł na stworzenie „Projektu Zagrody” powstał, gdy do firmy zgłosił się przedsiębiorca, który kilka lat wcześniej nabył grunt w Zagrodach celem dalszej odsprzedaży. Działka o powierzchni 61 tys. m2 mogłaby zostać zagospodarowana na wiele sposobów. Uprzednio były to tereny Cukrowni, która upadła, a następnie została wyburzona. W roku 2014 właściciel gruntu zwrócił się z prośbą o pomoc w upłynnieniu kapitału w Zagrodach. Zespół pracowników dokonał analizy geomarketingowej, w wyniku której zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie propozycji projektu kompleksowego centrum logistycznego, które mogłoby obsługiwać zarówno magazynowanie, jak i dystrybucję oraz produkcję.

 

Projekt Zagrody” swoją nazwę zawdzięcza przewidywanej lokalizacji przedsięwzięcia. Miejscowość Zagrody zlokalizowana jest na wschodzie Polski, w gminie Garbów, powiat lubelski, w bezpośrednim sąsiedztwie powiatów puławskiego i lubartowskiego. Potencjał ludnościowy samej gminy Garbów wynosi 9 tysięcy mieszkańców, z czego 5,7 tysięcy osób jest w wieku produkcyjnym. Biorąc pod uwagę również sąsiednie powiaty – potencjał wynosi 360 tysięcy mieszkańców, z czego 220 tysięcy jest obecnie w wieku produkcyjnym.

 

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dzień 31 styczeń 2015 liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła kolejno: powiat lubartowski – 3876, powiat puławski – 2831, powiat lubelski grodzki – 9416, powiat lubelski ziemski – 3663. W sumie: 19786 bezrobotnych, nie licząc innych osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie wspomniane powiaty zmagają się z kolejną falą migracji młodych mieszkańców na zachód Europy.

 

Twórcy „Projektu Zagrody” założyli utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego o łącznej powierzchni 34 tys. m2 na działce o powierzchni 61 tys. m2. Ideą stworzonego pomysłu było sprawienie, aby działka w Zagrodach stała się atrakcyjnym obiektem dla potencjalnego inwestora, który z założenia miałby kupić grunt z gotowym pomysłem zagospodarowania oraz wstępnie przygotowanym postępowaniem administracyjnym.

 

Wstępnie w biurze projektowym zostały opracowane dwie koncepcje zagospodarowania terenu. Pierwsza z nich to zobrazowana na Rysunku propozycja wybudowania kompleksu budynków o oddzielnych funkcjach.

 

 

Kolejno miałyby powstać:

1. hala produkcyjno-konfekcyjna o powierzchni 7592 m2,

2. magazyn spożywczy przeładunkowy o powierzchni 2592 m2,

3. magazyn wysokiego składowania o powierzchni 2268 m2,

4. magazyn cross-dock o powierzchni 3444 m2,

5. magazyn chłodnia o powierzchni 3444 m2.

 

Druga koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego w Zagrodach to przedstawiona propozycja wybudowania centrum logistycznego

o łącznej powierzchni 34 tys. m2, w którym istniałaby możliwość wynajmowania dowolnej ilości modułów, w zależności od potrzeb klientów. Zgodnie z założeniami budowy centrum logistycznego, hala magazynowa miałaby być podzielona na moduły o takiej samej powierzchni, a każdy z nich miałby posiadać niezależną bramę.

 

 

Projekt prezentujący obie koncepcje zagospodarowania, wraz z dokładnym opisem parametrów technicznych i funkcji budynków, został przedstawiony władzom gminy Garbów. Prowadzone są negocjacje odnośnie ewentualnych ulg podatkowych przez pierwsze kilka lat działalności centrum logistycznego. Wstępnym założeniem jest sprowadzenie kapitału zagranicznego. Jako pierwsze państwa zostały wzięte pod uwagę Wielka Brytania oraz Włochy, ze względu na panującą tam obecnie sytuację podatkową oraz wysokie koszty siły roboczej.

 

Zarówno „Projekt Zagrody”, jak i inne inwestycje w województwie lubelskim, mogą przynieść korzyść nie tylko mieszkańcom, ale i potencjalnym inwestorom. Na tle innych regionów Polski, Lubelszczyzna nadal znajduje się w grupie mniej rozwiniętych. Umiejscowienie inwestycji w takim miejscu argumentuje się między innymi:

 

niskimi cenami gruntów i nieruchomości (cena gruntu pod inwestycje w Lublinie to ok. 200 PLN/m2, wynajęcie obiektu przemysłowego lub magazynowego to ok. 15-25 PLN/m2) niskimi kosztami pracy (wynagrodzenia niższe o ok. 12% od średniej krajowej) niskimi cenami utrzymania (zwłaszcza żywność, wynajem mieszkań) transgranicznym położeniem (jedenaście przejść granicznych drogowych i kolejowych z Ukrainą, Białorusią oraz jedno przejście w porcie lotniczym Lublin, oferującym bezpośrednie połączenia lotnicze z Włochami, Niemcami, Wielką Brytanią, Szwecją, Norwegią).Terminalem intermodalnym połączonym z najważniejszymi portami morskimi

w Polsce. Dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowniczej (uczelnie wyższe), przy jednoczesnych niskich oczekiwaniach płacowych.

 

Tworzenie „Projektu Zagrody” rozpoczęto od wizualizacji pomysłu utworzenia centrum logistycznego na działce wskazanej przez klienta. Dokumentacja została przekazana do biura projektowego firmy Borga, gdzie stworzono komputerowy projekt kompleksu obiektów, jakie mogłyby się tam znaleźć, wraz z ich wyceną. Kolejnym etapem było zgłoszenie się całego zespołu do władz gminy Garbów, celem zaprezentowana pomysłu. W przedsięwzięcie została zaangażowana lokalna prasa, tak, aby dodatkowo skłonić wójta gminy Garbów do wydania przychylnej opinii odnośnie planowanych przy inwestycji ulg podatkowych. Opisanie sprawy w taki sposób przy-czyniło się do skutecznej promocji regionu.

 

Obecnie Grupa Magazyny Polska sp. z o.o. dysponuje gotowym projektem centrum logistycznego w Zagrodach wraz z dokumentacją potrzebną do sprzedaży działki oraz wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z budową nowych obiektów. Cały projekt jest promowany na konferencjach w Polsce i za granicą w celu znalezienia inwestora chętnego na jego realizację.

Towarowy transport kolejowy


We współczesnym świecie, jednym z dominujących segmentów rynku przewozów różnego typu ładunków pozostaje transport kolejowy. W ciągu całego stulecia aktywnie rozwijały się sposoby transportowania ładunków drogą kolejową.


Głównym czynnikiem, wpływającym na podwyższenie popytu na dostawę kolejową frachtu jest koszt przewozu wagonu kontenerowego. W odróżnieniu od transportu samochodowego, przewóz dużych wagonów z ładunkiem drogą kolejową jest o wiele łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy. Ponadto, jest to ekonomicznie uzasadnione, zwłaszcza jeżeli chodzi o transportowanie frachtu na dłuższych dystansach. Transport lotniczy i międzynarodowe przewozy samochodowe również mają dużo zalet, ale mimo tego, tylko transport kolejowy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i integralność nie tylko zwykłego bagażu, ale również ładunków ponadgabarytowych.
Kolejowy transport kontenerowy to wygodna i bardzo popularna usługa nie tylko w Polsce. W większości krajów europejskich właśnie dzięki temu typowi transportu przewozi się większość towarów. System dostarczania ładunków w kontenerach transportem kolejowym ma wiele zalet.


Przede wszystkim jest to:

• właściwe rozwiązania logistyczne;
• wielofunkcyjna infrastruktura kolejowa;
• konkurencyjne ceny;
• dokładne dotrzymanie terminów;
• profesjonalna spedycja.

Za najbardziej optymalny wariant międzynarodowego przewozu ładunków przyjęto uważać transport kolejowy za pośrednictwem różnego rodzaju kontenerów. Jeżeli trzeba dostarczyć za granicę bagaż ponadgabarytowy czy niebezpieczny fracht, to po prostu nie istnieje alternatywa dla kolei. Cechami, które wyróżniają transport kolejowy na tle innych rodzajów transportów są:

• minimalne koszty transportu ;
• praktycznie nieograniczony dostęp w dowolne miejsca na świecie;
• transportowanie bagażu dowolnego typu, konsystencji, pojemności, gabarytu;
• szeroki wybór wagonów dla transportu, w razie potrzeby - możliwość instalacji dodatkowych urządzeń na pokładzie;
• ułatwienia w dokonywaniu przeładunków w procedurze tranzytu na całej trasie przewozu.

Kolejnym wielkim plusem, którym mogą się pochwalić przewozy kolejowe, jest transportowanie frachtu w jakichkolwiek warunkach pogodnych. Żaden transport lotniczy, ani samochody ciężarowe nie zabezpieczą takiego poziomu bezpieczeństwa i zachowania ładunku, jak to można zrobić w przypadku transportu kolejowego.
Rodzaje wagonów, wykorzystywanych w transporcie kolejowym

Ponieważ istnieją różne typy frachtu, nie każdy wagon może być przydatny dla przewozu różnych typów ładunków. Dlatego istnieje wiele rodzajów wagonów służących do przewozu towarów różnej konsystencji lub gabarytów. Oto niektóre z nich:

Węglarka
Mechanicznie rozładowujący się wagon ciężarowy dla przewozu masowych sypkich ładunków : węgla, rudy, cementu, ziarna. Jest to wagon towarowy o otwartym od góry nadwoziu (skrzynia ładunkowa), w dolnej części są rozmieszczone drzwi boczne, przez które ładunek wysypuje się przy rozładowaniu pod działaniem siły ciężkości, co sprzyja szybkiemu rozładowaniu. Istnieją dwa główne typy wagonów samowyładowczych - otwarte i zamknięte. Zamknięte stosują dla tych ładunków, muszą być chronione przed opadami atmosferycznymi. Otwarte wykorzystuje się do transportu ładunków, które można łatwo wysuszyć bez szkodliwych skutków.

Platformy
Jest to rodzaj wagonu otwartego typu, przeznaczony do przewozu długo miarowych, pojedynczych ładunków, kontenerów i sprzętu, niewymagających ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Wagony specjalne
Są przeznaczone do przewozu towarów wymagających zachowania konkretnej temperatury. Pozwalają utrzymywać temperaturę przewożonych ładunków od +14 °C do -20 °C, przy temperaturze powietrza na zewnątrz od -50 °C do +38 °C.

 

 

Autor: Ruslana Sira

 

Czym kierować się przy doborze idealnej lokalizacji dla przedsiębiorstwa?


Lokalizacja to najogólniej miejsce, gdzie znajduje się jakiś obiekt. Na co jednak należy zwrócić uwagę podczas procesu decyzyjnego, aby miejsce, w którym znajduje się firma, miało wpływ na jej sukces?

Na właściwie dokonany wybór, składa się mnóstwo czynników. Ich rozwój na przestrzeni ostatniego wieku sprawił, że zyskały oddzielnie określone – czynniki lokalizacji.

 

Zanim decydenci zaczną debatować na temat miejsca rozpoczęcia bądź przeniesienia swojej działalności, muszą pochylić się nad podstawowymi informacjami dotyczącymi ich firmy.

 

Kto jest klientem i w jaki sposób do nich trafia?

Kto jest dostawcą i w jakich przedziałach odległości, wynegocjowane do tej pory stawki, nie ulegną podwyższeniu?

Jaki typ działalności ma być prowadzony na danym terenie i czy jest w ogóle możliwe? – Także ze względu na aspekty ekologiczne oraz społeczne.

Czy istniejąca infrastruktura umożliwia swobodną rotację towarów?

 

Są to najbardziej ogólne elementy jakie należy wziąć pod uwagę. Hurtownia wysyłkowa, która obsługuje klientów wyłącznie przez internet, może mieścić się w niewidocznym budynku, na obrzeżach miasta. Tutaj lokalizacja samej firmy nie jest kluczem do sukcesu. Właściciel takiego przedsiębiorstwa, może przeznaczyć środki zaoszczędzone na siedzibie, na działania marketingowe w sieci, gdyż tam znajdują się potencjalni klienci hurtowni.

Zupełnie inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku np. detalicznego sklepu meblowego. Zwykle są to obiekty o relatywnie dużej powierzchni, które zwykle występują poza centrum miasta. Właściciel takiej firmy może liczyć, że zintensyfikowana kampania reklamowa, zachęci klientów do wypraw specjalnie dedykowanych, jednak mogłoby to okazać się błędem, gdyż klienci tego typu sklepów zwykle decydują się na zakupy w kompleksach handlowych, gdzie mogą zaoszczędzić czas oglądając asortyment kilku sklepów o podobnej działalności jednocześnie, załatwiając przy okazji zakupy spożywcze.

Możliwości prowadzonej działalności na danym terenie określa zwykle miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to oficjalny dokument, który dość ogólnie wskazuje możliwości przedsiębiorców. Nie zawsze jednak możliwości jakie daje nam gmina pokrywają się z tym, co miejscowa społeczność uważa za dopuszczalne czy użyteczne. Niejednokrotnie pojawiały się głośne sprawy dotyczące sprzeciwów mieszkańców dotyczących pewnych działalności. Nie zawsze również sprawa dotyczyła działalności uciążliwych. Warto zwrócić na to uwagę ze względu na to, iż mieszkańcy danej okolicy mogą być pośrednio lub bezpośrednio odbiorcami dóbr lub usług. Jeśli nie, to zapewne brane będzie pod uwagę zatrudnienie miejscowej ludności.

Wybór dostawcy jest procesem złożonym głównymi aspektami do rozstrzygnięcia są wybory dostawcy lokalnego bądź globalnego a także decyzja czy będzie to jeden czy wielu dostawców. Przed podpisaniem każdego kontraktu negocjowane są warunki współpracy. Istotne jest aby przed zmianą lokalizacji ustalić z dostawcami zasięg ich działalności na wynegocjowanych wcześniej warunkach. Jeśli okaże się nieopłacalny, należy zrobić rozpoznanie wśród dostawców lokalnych.

 

Aby dostawcy mieli swobodę zaopatrzenia, a odbiorcy łatwo trafili pod wskazany adres, ważna jest infrastruktura otaczająca nową siedzibę przedsiębiorstwa. Od sieci dróg, po miejsca parkingowe przed sklepem czy magazynem. Wszystkie te elementy mogą wpłynąć na ostateczny odbiór i sukces przedsiębiorcy.

 

Czynników lokalizacji jest wiele, uczeni z dziedziny geografii czy ekonomii co roku wymieniają kolejne elementy, które mają wpływ na to, czy dana lokalizacja jest atrakcyjna i dla jakiego sektora gospodarki jest najkorzystniejsza.

 

Autor: Julia Njoga

O co chodzi z tą budową? Dlaczego warto pomyśleć o własnej hali.

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wybudowanie własnych obiektów pod prowadzenie swojej działalności. Zwiększone zainteresowanie tematem wynika z mnogości dostępnych programów wsparcia biznesu czy dotacji, ale nie tylko...

 

Ceny wynajmu powierzchni magazynowej w Polsce wahają się od 8-30 PLN/m2, w zależności od standardu budynku i lokalizacji. Zakładając średnio 19 PLN/m2 w magazynie o powierzchni 850m2 otrzymujemy 16.150 PLN netto miesięcznej opłaty za wynajem. Zatem w skali roku 193.800 PLN netto. Biorąc pod uwagę wynajem długoterminowy, np. na 10 lat, z 16.000 PLN miesięcznie powstaje kwota niespełna 2 mln PLN. Oczywiście są to koszty prowadzenia działalności, jednak podjęcie odpowiedniej decyzji na etapie wyboru siedziby, może w przyszłości znacznie przyczynić się do wzrostu wartości aktywów przedsiębiorstwa.

 

 

Nowoczesna technologia budowy hal – szczególnie stalowych – zapewnia relatywnie szybkie powstanie konstrukcji, której izolacyjność bez problemu mogłaby równać się ze ścianami murowanymi. Postęp technologii sprawił, że obecnie najdłużej trwającymi elementami całego procesu realizacji są otrzymanie pozwolenia na budowę oraz finansowania. O ile producenci hal są w stanie dokładnie określić ile trwa prefabrykacja części, ich transport na miejsce budowy oraz montaż, tak sprawy administracyjne są często kwestią trudną do określenia. Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę istotne jest zaangażowanie w sprawę Inwestora planującego całe przedsięwzięcie. Jednym z kluczowych elementów aplikacji o wydanie pozwolenia jest złożenie w Urzędzie Gminy kompletu wymaganych dokumentów – których skompletowanie również trwa. Producenci hal przyznają jednogłośnie, że gmina, gminie nie równa i mimo urzędowo określonych przedziałów czasowych, na poszczególne procedury, wydanie pozwolenia może trwać od kilku miesięcy nawet do ponad roku.

 

Obecnie istnieje wiele programów wsparcia biznesu, dzięki którym Inwestorzy mogą starać się o dofinansowanie na planowane inwestycje. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, pozostają inne metody wsparcia finansowego. Banki czy towarzystwa leasingowe chętnie wspierają tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że każdy z podmiotów finansujących ma ściśle określone zasady współpracy i nie wszystkie projekty mogą się kwalifikować. Mowa tu głównie o wartości inwestycji oraz o wielkości procentowej wkładu własnego. Niezawodnym sposobem na dobranie idealnego sposobu finansowania jest kontakt z kilkoma przedstawicielami placówek, do których wymagań kwalifikuje się dana inwestycja. Aby bank mógł określić warunki współpracy, zwykle potrzebna jest historia finansowa przedsiębiorstwa z ostatnich dwóch lat. Oferty stworzone na podstawie ogólnych danych mogą nie być rzetelne.

 

Analogicznie postępują producenci hal. Tylko praca na konkretnych parametrach, pozwala dokładnie wycenić daną budowlę. Rzadko zdarza się, że prezentowane są cenniki gotowych domów- a jeśli tak to dotyczą one tylko i wyłącznie prezentowanej realizacji. Takie cenniki tworzone są głównie w celach informacyjnych. Ich główną wadą jest to, że wiele osób stosuje pewne przeliczniki np. dom o połowę mniejszej powierzchni w takim wykończeniu będzie kosztował dokładnie połowę mniej. Niestety nie działa to w ten sposób. Każda zmiana regularnych parametrów będzie miała wpływ na ostateczny koszt inwestycji. Dokładnie ta sama zależność dotyczy hal. Każdy element wykończenia – rodzaj posadzki, wielkość części biurowej, wystawowej, socjalnej czy też przeszklenia witryny itd., będą miały istotny wpływ na ostateczną cenę. Każda wprowadzona modyfikacja może podnieść lub obniżyć wartość inwestycji. Planując budowę „Domu dla swojego biznesu”, warto uzbroić się w cierpliwość i poprosić o wycenę doświadczonego producenta hal, który oprócz dokładnej wyceny może doradzić, gdzie warto szukać oszczędności, a gdzie jest to niemożliwe. Rozwój technologii i standardu usług zdecydowanie sprzyja przedsiębiorcom.

 

Dostęp do wiedzy specjalistów jest coraz łatwiejszy, ich usługi – takie jak np. symulacja kredytowa lub wycena hali - są zwykle bezpłatne, a wiedza zdobyta w ten sposób może okazać się nieoceniona.

 

Autor: Julia Njoga

Siedem sposobów na znalezienie idealnej siedziby firmy.

 

Każda firma prędzej, czy później staje przed problemem wyboru nowej siedziby. Poniżej przedstawiamy siedem prostych kroków, które ułatwią ten proces każdemu przedsiębiorcy:

 

1. Określenie swoich potrzeb – należy zwrócić uwagę na to czego nasza firma potrzebuje, biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych osób, ich stanowiska (pracownicy biura, magazynu, kierowcy itp), ilość i rodzaj składowanego towaru oraz warunków przechowywania tego towaru.

2. Analiza dotychczasowej siedziby – warto zwrócić uwagę na powód,dla którego musimy zmienić adres. Jeżeli dotychczasowa siedziba była idealna pod względem wszystkich parametrów, to mamy gotowy model nieruchomości do odszukania. Analogicznie można postąpić, gdy w dotychczasowym miejscu nieodpowiednie są tylko poszczególne parametry. Np. Powierzchnia magazynu.

3. Decyzja odnośnie formy własności – wiele aspektów determinuje ten wybór, głównie są to koszty i czas budowy. W praktyce jednak często okazuje się, że poszukiwanie „idealnego” obiektu na wynajem trwa kilka do kilkunastu miesięcy, a więc tyle ile wybudowanie nowego budynku wraz z postępowaniem administracyjnym. Takie rozwiązanie ma najlepsze zastosowanie w przypadku firm, które poszukują rozwiązania na wiele lat. Warto jest zwrócić się do producentów hal z prośbą o dokonania wyceny interesującej nas konstrukcji oraz do banku, aby została stworzona symulacja kredytowa. Takie usługi są zwykle bezpłatne, a wnioski z nich mogą okazać się niezwykle pouczające.

4. Poszukiwanie siedziby samodzielnie, czy przez wyspecjalizowane podmioty? – nie ulega wątpliwości, że poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości jest czasochłonne. Często już w fazie negocjacji okazuje się, że pewne elementy, które nie zostały wyjaśnione na samym początku, uniemożliwiają zawarcie transakcji. Zlecenie poszukiwań na zewnątrz, coraz rzadziej wiąże się z kosztami ze strony poszukującego. Ponadto pracownicy takich biur doskonale wiedzą na co zwrócić uwagę podczas prezentacji obiektów oraz jak dokonywać wstępnej selekcji. Zwykle posiadana baza danych obiektów na danym terenie pomaga na wstępie ustalić, czy na danym obszarze może występować nieruchomość o zadanych parametrach. W konsekwencji poszukujący oszczędza czas i nakłady przeznaczone na samodzielne poszukiwania.

5. Jeśli biuro to jedno czy wiele? - wiele osób słysząc słowo „wyłączność” rezygnuje z usług danego biura nieruchomości. Panuje przekonanie, że im więcej osób wie, tym szybciej „coś się znajdzie”. W praktyce wygląda to nieco inaczej. Na każdym obszarze znajduje się ściśle określona ilość budynków o wskazanych przez poszukującego parametrach. Nagłe zainteresowanie określonym obiektem może wywołać zamieszanie na lokalnym rynku. W konsekwencji właściciel obiektu, którym nagle wiele osób się zainteresowało, może zdecydować o podwyższeniu ceny lub nie być skory do negocjacji.

6. Możliwość dostosowania obiektu – często zdarza się, że właściciele nieruchomości oferują dostosowanie obiektów do potrzeb przyszłego najemcy. W zależności od nakładu prac może to leżeć zupełnie po stronie właściciela lub koszty mogą zostać podzielone i rozliczone w czynszu. Warto więc sprawdzić taką możliwość. Dotyczy to głównie obiektów w nieco gorszym stanie, ceny najmu są atrakcyjne, a zmiany jakich należy dokonać często są kosmetyczne – np. odmalowanie biura czy wstawienie dodatkowej bramy.

7. Umowa najmu / sprzedaży – kwestia umowy pojawia się, gdy wybór odnośnie lokalizacji zostanie już dokonany. Bez względu na to jak jest napisana, warto oddać ją do konsultacji z prawnikiem. Na szczególną uwagę zasługują tu zapisy odnośnie kaucji, okresu wypowiedzenia, terminów płatności czy też adaptacji nieruchomości i dodatkowych kosztów.

Bez względu na parametry poszukiwanego obiektu, proces poszukiwania siedziby jest złożonym procesem, który wymaga dużego zaangażowania od poszukującego. W miarę możliwości należy podejść do tego zagadnienia bez pośpiechu, aby dokonany wybór mógł przyczynić się do rozwoju firmy.

 

Transport morski w Polsce

Transport morski jest jednym z najstarszych sposobów transportowania ładunków , który nie stracił swej aktualności w dzisiejszych czasach. Ze wszystkich istniejących w starożytności środków dostarczania towarów, tylko statki nadal funkcjonują na morskich i rzecznych szlakach całego światu.

Transportowanie ładunków transportem morskim.

Cechy charakterystyczne:
Bez względu na szybki postęp technologiczny, transport morski skutecznie zajmuje jedną z pierwszych pozycji na rynku przewozów w porównywaniu z takimi rodzajami transportowania jak transport kolejowy lub lotniczy. Zapotrzebowanie na statki różnego typu potwierdzają następujące fakty:
• Transportowanie morskie różnego typu towarów i surowca w ogólnym światowym obrocie ładunków zajmuje więcej niż 60%
• Transport morski bez przesady można określić jako jeden z najlepszych sposobów przewozu transkontynentalnego do dominujących krajów. Na przykład, tego typu transportowanie w Stanach Zjednoczonych stanowi 90% wszystkich przewozów, a w Japonii i w wielkiej Brytanii jeszcze więcej - 98%
• Transport ładunków drogą morską jest jedyną opcją dostawy towarów na niektóre tereny;
• Transportowanie morskie może być wykorzystywane dla wszystkich typów ładunków - płynnych, sypkich, , kruchych, twardych i towarów, które wymagają dotrzymania szczególnych warunków podczas przemieszczania się. Dla tych celów został opracowany specjalistyczny transport morski - barkowce, tankowce, chłodniowce LO - RO, RO - RO (To typy jednostek towarowych, przystosowanych do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów - samochodów osobowych (Polski eksport do Meksyku - branża motoryzacyjna) czy ciężarówek) i tak dalej;
• Średnia odległość transportu morskiego jest znacznie wyższa, niż w przypadku innych rodzajów transportu. Dziś wynosi ona około 3,5 tys. km.

 

Wady i zalety transportu morskiego

Główne zalety przemieszczania ładunków statkami morskich:
- W porównaniu z transportem lotniczym, kolejowym i samochodowym transport morski wyróżnia się niskim kosztem.
- Żaden inny rodzaj transportu nie może porównać się z morskim względem ładowności i pojemności towarów transportowanych
- Według statystyki, transport morski wyróżnia się najniższym procentem utraty lub uszkodzenia ładunku w wyniku wypadków lub katastrof naturalnych (od 1 do 1,5%).
- Unifikowane normy prawne. Morskie transportowanie ładunków reguluje się Ateńską i Brukselską konwencją.


Wady transportu morskiego:
- transport morski wyróżnia się najniższą szybkością przewozów. Przy czym znaczną rolę odgrywa tutaj nie prędkość statków, lecz czas poświęcany na przeładunki w portach;
- Technologicznie i logistycznie skomplikowany proces załadunku/rozładunku;
- Wysoki stopień zależności od pogody i warunków klimatycznych. Transportowanie morski może mocno spowolnić się albo nawet wstrzymywać się pod wpływem czynników naturalnych.

 

Rodzaje żeglugi

Statek może wykonywać żeglugę liniową, trampową, kabotażową lub wahadłowa.
Żegluga liniowa - rodzaj morskich przewozów między pewnymi portami według pewnego rozkładu rejsów;
Żegluga trampowa - nieregularne transportowania morskie, które są realizowane bez stałego rozkładu rejsów oraz określonego harmonogramu, wynikające z aktualnego zapotrzebowania rynku przewozowego;
Żegluga kabotażowa - to żegluga pomiędzy portami tego samego państwa;
Żegluga wahadłowa - to forma żeglugi odbywająca się wyłącznie między dwoma konkretnymi portami lub przystaniami;

 

Transport rzeczny i morski w Polsce

Na terytorium Polski znajduje się około 3980 km dróg wodnych, z których 1.930 km spełnia normy międzynarodowe. Są to następujące szlaki:


E 30 – ze Sztokholmu przez Bałtyk i Odrą do Bratysławy
E 40 – z Bałtyku Wisłą na Morze Czarne
E 70 – z Antwerpii (Belgia) do Kłajpedy (Litwa).


Transport morski w Polsce wykonuje znaczną część międzynarodowych przewozów ładunków. Transport rzeczny wykorzystuje różnego typu kanały i żeglowne rzeki Odry i Wisły. Dobre warunki do żeglugi dostępne są na Odrze, w dolnej części Wisły i Warcie, a także na wodach w okolicy Szczecina, Gdańska i Warszawy. Najczęściej drogą wodną przewozi się piasek, żwir, węgiel, rudy metalowe i nawozy. Podstawowe porty handlowe - to Gdańsk, Gdynia, Kołobrzeg, Szczecin i Świnoujście.

 

 

Autor: Ruslana Sira

Czy warto poszukiwać siedziby przedsiębiorstwa samodzielnie?

 

Każde istniejące przedsiębiorstwo musi mieć swoją siedzibę – chociażby ze względów prawnych. Nie ma to znaczenia, czy jest to fabryka zatrudniająca setki osób, czy jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadzona zza biurka w mieszkaniu. Rzadko też zdarza się, że firmy przez cały okres swojej działalności mogą zajmować ten sam lokal.

Moment przeprowadzki jest zwykle obciążający dla przedsiębiorców. Często zdarza się tak, że mimo długiego okresu wypowiedzenia w dotychczasowym lokalu, przedsiębiorcy zwlekają z poszukiwaniami do ostatniej chwili, traktując ten proces jako łatwy i szybki.

Każdy obiekt: magazyn, plac, grunt może zostać opisany ponad setką różnych parametrów. Począwszy od podstawowych jak wymiary, wysokość czy piętro na którym się znajduje, kończąc na rodzaju bram, kontroli temperatury czy typem ogrzewania. Każdy z tych parametrów jest istotny z punktu widzenia Inwestora, a im bardziej wrażliwy towar, tym więcej wytycznych odnośnie budynku, musi zostać spełnionych.

Zwykle firmy poszukują nowej siedziby w związku z rozwojem. Jako wytycznych używają parametrów obecnie zajmowanego lokalu. Zmianie ulega powierzchnia i ewentualny dostęp do magazynu, lub w przypadku uruchomienia kolejnego oddziały firmy, Inwestorzy poszukują kopii dotychczasowej siedziby. Wzorując się na istniejącym już miejscu, które było przez lata dostosowywane zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, otrzymujemy często niezwykle dokładną listę wymagań. Właściciele firm, lub pracownicy odpowiedzialni za znalezienie nowej siedziby mają trudne zadanie – gdyż znalezienie kopii tego co już istnieje jest niemal niemożliwe.

W takim przypadku logiczne wydaje się zwrócenie o pomoc do firm, które zajmują się obrotem nieruchomości. Najlepszym wyborem, jest zdecydowanie się na pomoc podmiotu, który specjalizuje się zagadnieniem nieruchomości komercyjnych. Firmy posiadają swoje rozbudowane bazy danych,pracownicy niemal od razu są w stanie określić, czy znalezienie budynku spełniającego zadane parametry, jest możliwe na wybranym terenie. Tylko w przypadku jednego na sto zapytań, udaje się dopasować obiekt idealnie odpowiadający wymaganiom klienta. Pozostałe obiekty często odbiegają jednym bądź dwoma parametrami. W takim przypadku również pomocny może okazać się udział wyspecjalizowanego podmiotu pośredniczącego. Dzięki utrzymanej relacji z właścicielem obiektu, możliwe jest podjęcie negocjacji. Wielu właścicieli jest w stanie na własny koszt całkowicie dostosować obiekt do wymagań klienta – wszystko zależy od okresu potencjalnego najmu. Dzięki takim działaniom, klienci mogą zdecydować się na wybór miejsca, którego nie braliby pod uwagę, w trakcie samodzielnych poszukiwań.


Przedsiębiorcy mogą obawiać się, że powierzenie tak odpowiedzialnego zadania jak poszukiwanie nowej siedziby na zewnątrz, może być ryzykowne. Należy jednak pamiętać, że podmioty, które się tym zajmują, świadczą usługę i w ich interesie jest, aby cały proces został wykonany jak najbardziej profesjonalnie. Dzięki szczegółowemu wywiadowi odnośnie poszukiwanych parametrów budowli, możliwe jest wykonanie eliminacji niepasujących lokalizacji jeszcze z pozycji biurka. W ostateczności klient może zostać wysłany w dwa lub trzy miejsca, które są najbliższe jego oczekiwaniom, oszczędzony dzięki temu czas, może spożytkować na rozwój swojej specjalizacji.