PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Słownik terminów

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż

Aktualnie przeglądasz: Składowisko z nawierzchnią gruntową

[-S-] Składowisko z nawierzchnią gruntową
składowisko o nawierzchni z gruntu ulepszonego mechanicznie (zagęszczanie kruszywa) lub chemicznie (np. przy użyciu spoiw – wapna, cementu, itp.).
Płatności: