PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Słownik terminów

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż

Aktualnie przeglądasz: 10 losowych haseł

silos, posiadający jedną komorę.
budynek magazynowy parterowy, posiadający przynajmniej jedną kondygnację (przyziemną i...
budynek magazynowy parterowy, w którym górna powierzchnia podłogi znajduje się na pozi...
budynek magazynowy jednopiętrowy, w którym górna powierzchnia podłogi najniżej położon...
zamknięta budowla o wysokości większej co najmniej 1,5 razy od krótszego boku lub śred...
budynek magazynowy podziemny mający dokładnie jedną kondygnację podziemną.
składowisko o nawierzchni bezpylnej i równej (np. bitumiczna, klinkierowa, betonowa, k...
budynek magazynowy mające co najmniej jedną kondygnację podziemną, w którym dolna powi...
budowla wydzielona częściowo z przestrzeni otwartej za pomocą przegród budowlanych (pi...
budowla zamknięta (posiadająca ściany, dno i przekrycie) w której za pomocą pionowych ...
Płatności: