PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Słownik terminów

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż

Aktualnie przeglądasz: 10 losowych haseł

zamknięta budowla o wysokości większej co najmniej 1,5 razy od krótszego boku lub śred...
składowisko o nawierzchni bezpylnej i równej (np. bitumiczna, klinkierowa, betonowa, k...
budynek magazynowy podziemny mający dokładnie jedną kondygnację podziemną.
budynek magazynowy podziemny mający więcej niż jedną kondygnację podziemną.
zbiornik zamknięty, którego dno znajduje się powyżej poziomu terenu przyległego.
[-Z-] Zasieki
przegrody budowlane pionowe będące ścianą oporową dla materiałów sypkich.
zbiornik otwarty, którego dno znajduje się powyżej terenu przyległego.
budynek magazynowy mający kondygnację przyziemną i nie mający kondygnacji podziemnych....
składowisko o nawierzchni pylącej (np. tłuczeń) lub/i nierównej (np. bruk).
składowisko o nawierzchni z gruntu ulepszonego mechanicznie (zagęszczanie kruszywa) lu...
Płatności: