PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Słownik terminów

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż

Aktualnie przeglądasz: 10 losowych haseł

wydzielony plac przeznaczony do przechowywania zapasów na otwartej przestrzeni.
budynek magazynowy podziemny mający dokładnie jedną kondygnację podziemną.
zbiornik otwarty, którego górne krawędzie ścian znajdują się na poziomie lub powyżej p...
budowla z dachem opartym na słupach, bez ścian ani oparcia na ścianie innego budynku....
zbiornik zamknięty, którego dno znajduje się powyżej poziomu terenu przyległego.
zamknięta budowla o wysokości większej co najwyżej 1,5 razy od krótszego boku lub śred...
zasobnik, posiadający co najmniej 2 niezależne komory.
budynek magazynowy mający kondygnację przyziemną oraz przynajmniej jedną kondygnacji p...
[-Z-] Zasieki
przegrody budowlane pionowe będące ścianą oporową dla materiałów sypkich.
silos, posiadający jedną komorę.
Płatności: