PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

miniaturka
#4077

Nieruchomość na sprzedaż w Nowym Dworze Mazowieckim- Przetarg dobra oferta

  • Powierzchnia : 28541 m2
  • Cena netto: 46.00 PLN
  • Typ magazynu: zamknięty
  • Miejsce: Nowy Dwór Mazowiecki
  • Typ oferty: sprzedaż
  • Data aktualizacji: 2017-01-31
  • Woj.: mazowieckie
Wystawił: właściciel
To ogłoszenie zostało sprawdzone przez magazynypolska.pl
BEZPŁATNIE ZNAJDZIEMY DOM DLA TWOJEGO BIZNESU
Tel.+48 605 991 605

Powierzchnia magazynu i cena:

powierzchnia całkowita: 28541 m2
cena netto: 46,00 PLN
całkowita powierzchnia działki na której znajduje się magazyn: 28541 m2

Dostęp do magazynu:

wjazd z poziomu 0: TAK
obniżony podjazd do poziomu 0: NIE
plac manewrowy: TAK
szerokość: brak informacji
długość: brak informacji
rampa: NIE
doki rozładunkowe: NIE
ilość bram: 2
bramy tej samej wielkości: TAK
bramy po 2 stronach: TAK
wymiary i typ bram: szerokość: 0.00m
wysokość: 0.00m
typ: brak informacji

Wyposażenie magazynu:

regały: NIE
wózki widłowe: NIE
suwnica: NIE
obsługa: NIE

Ochrona i monitoring:

ochrona: TAK
teren ogrodzony: TAK
telewizja przemysłowa: TAK
kraty w oknach: NIE

Dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie:

pomieszczenia socjalne: NIE
pomieszczenia biurowe w cenie magazynu: NIE
pomieszczenia biurowe do wynajęcia dodatkowo: NIE
parking: TAK
ilość samochodów osobowych: brak informacji
ilość samochodów ciężarowych: brak informacji

Budowa:

rok budowy: brak informacji
konstrukcja: beton
wysokość: w najniższym punkcie: 0.00m
w najwyższym punkcie: 0.00m
kształt: prostokąt
wymiary ścian: najdłuższa ściana: 0.00m
najkrótsza ściana: 0.00m
poziom: 0 - parter
posadzka: niepylna
materiał posadzki: beton
nośność posadzki: 0,00 t/m2
ściany ocieplone: brak informacji
dach ocieplony: brak informacji
słupy: TAK
siatka słupów - szer.: 0.00m
siatka słupów - dług.: 0.00m
szerokość słupa: brak informacji
grubość słupa: brak informacji
aktualna książka obiektu budowlanego: brak informacji

Instalacje:

instalacja elektryczna: TAK
Moc całkowita: brak informacji
Siła: brak informacji;
aktualna ocena stanu techn. i pomiary inst. elektrycznej: brak informacji
instalacja grzewcza: TAK
rodzaj: gazowe;
dmuchawy: brak informacji;
grzejniki: brak informacji;
instalacja gazowa: TAK
instalacja wod. - kan.: TAK
wentylacja: NIE
klimatyzacja: brak informacji
instalacja telefoniczna: TAK
sieć komputerowa: TAK
rodzaj: brak informacji
oświetlenie: okna; doświetlenie sztuczne
instalacja alarmowa: TAK

Kontakt w sprawie oferty

605 991 605
dobra oferta Dobra oferta
osoba kontaktowa: brak informacji

Adres i informacje o położeniu:

adres: Gen. J.P. Morawicza 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
Powiększenie mapy pokaż mapę
odległość od centrum miasta: 0.00km
odległość od najbliższego lotniska: 0.00km
odległość od najbliższego portu rzecz./mors.: 0.00km
bocznica kolejowa: NIE
odległość od najbliższej bocznicy kolejowej: 0.00km

Przeznaczenie magazynu:

poprzednie wykorzystanie magazynu: brak informacji
sugerowane przeznaczenie magazynu: brak informacji

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 144, zwana dalej spółką, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim. Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. J.P. Morawicza 3 oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1N/00047416/5. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku. Prawo użytkowania wieczystego sprzedawane jest w całości wynikającej z księgi wieczystej i składa się z 3 działek: a) Działki nr 2/18 o pow. 13 135 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.6 UC i 4.5 UC- tereny usług cenotwórczych. b) Działki nr 2/19 o pow. 6 110 m2: dwa budynki mieszkalne o pow. użytkowej odpowiednio 79,23 m2 i 247,8 m2, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część oznaczona 4.5 UC – teren usług cenotwórczych, część południowo – zachodnia 4.12 KS - tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej. Budynki mieszkalne aktualnie są użytkowane przez najemcę, który wynajmuje od Spółki poszczególne budynki w ramach umowy najmu. Nabywca w/w nieruchomości zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego wstąpi w te stosunki najmu w miejsce zbywcy jako Wynajmujący. c) Działki nr 2/20 o pow. 9 296 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.12 KS - tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej. Cena wywoławcza nieruchomości (a-c): 1 313 400,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. w godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 131 340,00 zł. (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółki prowadzone w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr rachunku 05 1600 1068 0003 0102 0490 6001 w terminie do dnia 22 lutego 2017r. Sprzedawane nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00- 13:00, w terminie od 7 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r po uprzednim ustaleniu terminu z pod numerem telefonu kom. 660 742 000 godz. 8:00- 14:00, od poniedziałku do piątku.

Ochrona p.poż.:

tryskacze: NIE
klapy dymne: NIE
hydranty wewnątrz: NIE
hydranty na zewnątrz: NIE
klasa odporności p.poż.: nieznana
obciążenie ogniowe: brak informacji

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Płatności: